Art and Faith

Sunday, 10 July 2016

Nikolai Yaroshenko. The Chorus. 1894

00 Nikolai Yaroshenko. The Chorus. 1894

The Chorus

Nikolai Yaroshenko

1894

Eduard Gordeyev. Sunset in the Village of Staraya Ladoga. 2016

00 Eduard Gordeyev. Sunset in the Village of Staraya Ladoga. 2016

Sunset in the Village of Staraya Ladoga

Eduard Gordeyev

2016

Aleksandr Maretsky. Mirage: Novy Ierusalime Resurrection Monastery. 2016

00 Aleksandr Maretsky. Mirage. Novy Ierusalime Resurrection Monastery. 2016

Mirage: Novy Ierusalime Resurrection Monastery

Aleksandr Maretsky

2016

Sunday, 3 July 2016

Ilya Semyonov. Diesel Locomotive TEP70 Driving Ivanovo-St Petersburg Passenger Train at Udomlya Station in Tver Oblast. 2016

00 Ilya Semyonov. Diesel Locomotive TEP70 Driving Ivanovo-St Petersburg Passenger Train at Udomlya Station in Tver Oblast. 2016

Diesel Locomotive TEP70 Driving Ivanovo-St Petersburg Passenger Train at Udomlya Station in Tver Oblast

Ilya Semyonov

2016

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.