Art and Faith

Saturday, 23 May 2015

V Akhvelediani. How Young Were We. undated

00 V Akhvelediani How Young Were We

How Young Were We

V Akhvelediani

undated

V Safonov. The Battle Banner. undated

00 V Safonov The Battle Banner

The Battle Banner

V Safonov

undated

Monday, 23 February 2015

Yevgeni Tregub. Opolchenietsy. 1983

00 Yevgeni Tregub. Opolchenietsy. 1983.

Opolchenietsy

Yevgeni Tregub

1983

Sunday, 3 August 2014

Viktor Vasnetsov. The Three Bogatyrs. 1898

00 Viktor Vasnetsov. Three Bogatyrs. 1898.

The Three Bogatyrs

Viktor Vasnetsov

1898

Next Page »

Blog at WordPress.com.