Art and Faith

Monday, 14 November 2016

Nikolai Andronov. Self-Portrait in the Museum. 1996

00-nikolai-andronov-self-portrait-in-the-museum-1996

Self-Portrait in the Museum

Nikolai Andronov

1996

Sunday, 13 November 2016

Yuri Norshtein. My Grandfather Leib. 1970s

00-yuri-norshtein-my-grandfather-leib-1970s

My Grandfather Leib

Yuri Norstein

1970s

Monday, 26 October 2015

Nikolai Mishukov. Lao Tzu: The Path to the West. 2010

00 nikolai mishukov. lao tzu. the path to the west. 2010

Lao Tzu: The Path to the West

Nikolai Mishukov

2010

Igor Maikov. Lao Tzu. 2011

00 Igor Maikov. Lao Tzu. 2011

Lao Tzu

Igor Maikov

2011

Next Page »

Blog at WordPress.com.